Zajímáte se o adaptační kurzy nebo-li„adapťáky“?

O kurzy, které využívají prvky zážitkové pedagogiky a mají primárně preventivní charakter?

Vítejte

 

Projekt Otevřené dny pro školy probíhal pod vedení Katechetického a pedagogického centra BiHK v letech 2004-2016. V současné době je již ukončen.

 

Základní myšlenkou projektu je pomoc mladým lidem orientovat se v sobě a v druhých. Projekt chce posilovat mezilidské vztahy, reagovat na potřeby a zájmy jednotlivců a skupin, přispívat k rozvoji osobnosti člověka. Účastníkům kurzu nabízíme, prostřednictvím připravených aktivit, prostor pro zamyšlení, reflexi, hledání, objevování, zjišťování, kde jsou jejich možné zdroje, rezervy a hranice. Kurzy vede vždy tým pohodových vstřícných lidí, tzv. „kurzoři“. Naše kurzy jsou možností, jak aktivně a zábavně prožít dny bez vyučování v kruhu svých spolužáků a pedagogů a získat mnoho užitečného do života.

 

 

Projekt byl podpořen grantovým programem EU-SROP a Královéhradeckým krajem.

SROP EU           KHK 

 

Naším sponzorem je Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s.